ttxvn1405do-1589470224-16.jpg

ttxvn1405do-1589470224-16.jpg

Người dân mua sắm tại hệ thống siêu thị Sài Gòn Co.op. (Ảnh: Thanh Vũ/ TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *