ttxvn1405do-1589468958-20.jpg

ttxvn1405do-1589468958-20.jpg

Người dân theo đạo Hồi tham quan, mua sắm tại cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods Halal. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *