ttxvn1405do-1589467649-85.jpg

ttxvn1405do-1589467649-85.jpg

 Khách hàng giao dịch tại phòng giao dịch VietinBank. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *