ttxvn1405do-1589467516-37.jpg

ttxvn1405do-1589467516-37.jpg

Quang cảnh chương trình tư vấn trực tuyến Chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *