ttxvn1405do-1589467404-89.jpg

ttxvn1405do-1589467404-89.jpg

Ông Trần Tấn Thiện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Càphê Hello 5 chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp tại chương trình tọa đàm với chủ đề Dự báo kinh tế Việt Nam 2020, tác động của dịch COVID-19 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp thích ứng với dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *