ttxvn1404ph-1586867973-86.jpg

ttxvn1404ph-1586867973-86.jpg

 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Paris, Pháp ngày 7/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *