ttxvn1404ph-1586867769-75.jpg

ttxvn1404ph-1586867769-75.jpg

Một nhà hàng tại Paris, Pháp, đóng cửa ngày 15/3/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *