ttxvn1310bi-1602760011-67.jpg

ttxvn1310bi-1602760011-67.jpg

Rùa con sau khi nở được thả về biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *