ttxvn1310bi-1602759588-57.jpg

ttxvn1310bi-1602759588-57.jpg

 Dọc bờ kè thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, luôn ngập rác thải sinh hoạt của người dân. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *