ttxvn1304ti-1586749992-47.jpg

ttxvn1304ti-1586749992-47.jpg

Cảnh vắng lặng trên Quảng trường Đỏ ở Moskva, Nga trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng, ngày 27/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *