ttxvn1304as-1586774991-49.jpg

ttxvn1304as-1586774991-49.jpg

Lễ khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2020 tại Hà Nội ngày 6/1/2020. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *