ttxvn1302ho-1581601991-42.jpg

ttxvn1302ho-1581601991-42.jpg

Ngày 28/1/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump (trong ảnh) chính thức công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.