ttxvn1302ho-1581600471-6.jpg

ttxvn1302ho-1581600471-6.jpg

Bản đồ đề xuất giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine do Nhà Trắng công bố ngày 28/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *