ttxvn1301cu-1588903025-29.jpg

ttxvn1301cu-1588903025-29.jpg

El presidente Ho Chi Minh en la Plaza Ba Dinh en 2 de septiembre de 1945 (Fuente: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *