ttxvn1203ki-1615538637-76.jpg

ttxvn1203ki-1615538637-76.jpg

Nghệ nhân Nguyễn Anh Chung thếp vàng lên tượng cho khách hàng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *