ttxvn1203ki-1615538414-45.jpg

ttxvn1203ki-1615538414-45.jpg

Công đoạn đập quỳ vàng tại gia đình ông Nguyễn Văn Hiệp. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *