ttxvn1112gc-1576071592-73.jpg

ttxvn1112gc-1576071592-73.jpg

Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz tại một Hội nghị của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh ở Riyadh ngày 9/12/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *