ttxvn1112gc-1576069745-49.jpg

ttxvn1112gc-1576069745-49.jpg

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh cam kết thiết lập một khối tài chính và tiền tệ vào năm 2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *