ttxvn0912an-1607496664-0.jpg

ttxvn0912an-1607496664-0.jpg

Các doanh nghiệp có thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu khi RCEP được thực thi. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *