ttxvn0912an-1607496591-37.jpg

ttxvn0912an-1607496591-37.jpg

Danh nghiệp sẽ có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng khi RCEP thực thi. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *