ttxvn0911my-1604891618-17.jpg

ttxvn0911my-1604891618-17.jpg

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng của Mỹ ở thủ đô Washington DC., ngày 5/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *