ttxvn0905vo-1589032473-32.jpg

ttxvn0905vo-1589032473-32.jpg

Tổ chức Động vật Châu Á và Vườn Quốc gia Yok Đôn ký kết thỏa thuận hỗ trợ chuyển đổi mô hình du lịch voi ngày 13/7/2018. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *