ttxvn0905ru-1589073292-40.jpg

ttxvn0905ru-1589073292-40.jpg

Công nhân Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn, xã Vĩnh Hoàn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định khai thác rừng trồng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *