ttxvn0905ru-1589073127-44.jpg

ttxvn0905ru-1589073127-44.jpg

Người dân tộc thiểu số tại huyện Kông Chro ký cam kết phòng cháy chữa cháy và đăng ký trồng rừng. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *