ttxvn0903c-1536745961-21.jpg

ttxvn0903c-1536745961-21.jpg

Ambos países son miembros del CPTPP, firmado en marzo pasado en Chile. (Fuente: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *