ttxvn0902t-1599047525-92.jpg

ttxvn0902t-1599047525-92.jpg

Chiến công diệt xe tăng của TTXGP trong trận càn Junction City (1967). (Ảnh: TTXGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *