ttxvn0902t-1599047467-57.jpg

ttxvn0902t-1599047467-57.jpg

Các phóng viên ảnh Thông tấn xã Giải phóng trao đổi công tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *