ttxvn0902t-1599047356-5.jpg

ttxvn0902t-1599047356-5.jpg

Điện báo viên B8 Thông tấn xã Giải phóng đang thu phát tin. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *