ttxvn0901hc-1578582642-92.jpg

ttxvn0901hc-1578582642-92.jpg

Президент Хо Ши Мин подписал указ об обнародовании Конституции 1959 года, 1 января 1960 года. (Фото: из архива ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *