ttxvn0812th-1607394922-1.jpg

ttxvn0812th-1607394922-1.jpg

Nhà cửa khang trang, đường làng được bêtông hóa là diện mạo mới tại xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) sau khi triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *