ttxvn0812th-1607394772-38.jpg

ttxvn0812th-1607394772-38.jpg

Chiếc máy cày của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng cho Hợp tác xã Đại Phong (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), nơi khởi nguồn phong trào thi đua ‘Gió Đại Phong’ trong nông nghiệp, thực hiện luống cày đầu tiên (tháng 6/1961). (Ảnh: Văn Thượng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *