ttxvn0708tq-1596763321-43.jpg

ttxvn0708tq-1596763321-43.jpg

Một điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 26/7/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *