ttxvn0708tq-1596763172-23.jpg

ttxvn0708tq-1596763172-23.jpg

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 27/7/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *