ttxvn0708as-1596795606-7.jpg

ttxvn0708as-1596795606-7.jpg

Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội tại thành phố Đà Lạt, ngày 24/2/2020. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *