ttxvn0708as-1596792276-90.jpg

ttxvn0708as-1596792276-90.jpg

 Lễ ký và ra Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 12 diễn ra ở Singapore, ngày 19/10/2018. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *