ttxvn0708as-1596792109-99.jpg

ttxvn0708as-1596792109-99.jpg

Hội nghị đặc biệt các quan chức cấp cao nông lâm nghiệp AMAF ASEAN+3 lần thứ 18 cùng các đối tác chiến lược Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, ngày 7/8/2019, tại thành phố Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *