ttxvn0708as-1596791930-82.jpg

ttxvn0708as-1596791930-82.jpg

 Hội nghị Hội đồng Cộng đồng kinh tế ASEAN lần thứ 18 diễn ra tại Thái Lan, ngày 31/10/2019. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *