ttxvn0705ho-1588903421-0.jpg

ttxvn0705ho-1588903421-0.jpg

Bác Hồ thăm đơn vị thanh niên xung phong năm 1951. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *