ttxvn0705ho-1588903311-21.jpg

ttxvn0705ho-1588903311-21.jpg

Президент Хо Ши Мин в командировке во Вьетбаке (1951г.). (Фото: из архива/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *