ttxvn0705da-1588903919-93.jpg

ttxvn0705da-1588903919-93.jpg

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *