ttxvn0704ki-1586267761-70.jpg

ttxvn0704ki-1586267761-70.jpg

Các suất ăn miễn phí hỗ trợ người nghèo trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại trung tâm phân phối thực phẩm ở New York, Mỹ ngày 3/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *