ttxvn0704ki-1586267369-48.jpg

ttxvn0704ki-1586267369-48.jpg

Một khu vui chơi ở New York, Mỹ đóng cửa do dịch COVID-19 ngày 2/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *