ttxvn0704ki-1586264957-51.jpg

ttxvn0704ki-1586264957-51.jpg

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân tới trung tâm cấp cứu Ronald O. Perelman ở New York, Mỹ, ngày 3/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *