ttxvn0701my-1610008773-76.jpg

ttxvn0701my-1610008773-76.jpg

Người biểu tình quá khích ủng hộ Tổng thống Donald Trump tìm cách đột nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC., ngày 6/1/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *