ttxvn0701my-1610008738-73.jpg

ttxvn0701my-1610008738-73.jpg

Phiên họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ được nối lại sau khi bị gián đoạn do người biểu tình quá khích đột nhập tòa nhà cơ quan lập pháp, tại Washington, DC, ngày 6/1/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *