ttxvn0610an-1601972069-23.jpg

ttxvn0610an-1601972069-23.jpg

Các chiến sỹ thi đua của TTXGP trong Liên hoan thi đua Ban Tuyên huấn Trung ương Cục (1968). (Ảnh: Tư liệu TTXGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *