ttxvn0610an-1601971925-25.jpg

ttxvn0610an-1601971925-25.jpg

 Các phóng viên TTXGP tại căn cứ Trà Nô của Khu V, tháng 10/1974. (Ảnh: Tư liệu TTXGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *