ttxvn0610an-1601971706-88.jpg

ttxvn0610an-1601971706-88.jpg

Phóng viên VNTTX cùng các đồng nghiệp TTXGP trước cửa ngõ Sài Gòn sáng sớm 30/4/1975. (Ảnh: Tư liệu VNTTX) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *