ttxvn0610an-1601971625-1.jpg

ttxvn0610an-1601971625-1.jpg

Phóng viên TTXGP tác nghiệp ở chiến trường Củ Chi. (Ảnh: Tư liệu TTXGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *