ttxvn0610an-1601971488-20.jpg

ttxvn0610an-1601971488-20.jpg

Phóng viên TTXGP tác nghiệp trên đường đi công tác ở Đồng Tháp Mười. (Ảnh: Tư liệu TTXGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *